Giving hope

Skaper en bedre fremtid!

gi gaven logo.png
 

Giving Hope to a Child er en humanitær "non profit"  og livssynsnøytral stiftelse som driver hjelpearbeid i Afrika primært gjennom støtte til undervisning. Alt arbeid er basert på frivillighet. Vi har som mål å gjøre barn i stand til selv å være med å bygge gode robuste samfunn over tid  gjennom skolegang, lek og å bygge samfunnet rundt dem slik at barn og voksne kan utvikle seg sammen. Vi legger FN's bærekraftsmål til grunn for alt vårt arbeid.

VÅRT ARBEID

Vi arbeider i dag i Liberia med 4 skoler hvor vi utvikler dem til å bli samlingspunktet for alle i landsbyene. Læring står sentralt i alle våre tiltak som foreløpig er  skolepenger, uniformer, idrett, læringsmateriell og vedlikehold.  Alle fire skolene har fått bibliotek fullt utstyrt i henhold til landets utdanningsdepartements krav. Det er installert solceller på to skoler og vi har bygget nytt tak på en skole hvor taket ble tatt av en storm.