Giving hope

Skaper en bedre fremtid!

 

Giving Hope to a Child er en humanitær "non profit"  og livssynsnøytral stiftelse som driver hjelpearbeid i Afrika primært gjennom støtte til undervisning. Alt arbeid er basert på frivillighet. Vi har som mål å gjøre barn i stand til selv å være med å bygge gode robuste samfunn over tid  gjennom skolegang, lek og å bygge samfunnet rundt dem slik at barn og voksne kan utvikle seg sammen. Vi legger FN's bærekraftsmål til grunn for alt vårt arbeid.